PARTNEŘI / PARTNERS▼

ALVEL, a.s.
ČEPS, a.s.
skupina ČEZ
Regionální inovační centrum elektrotechniky
Areva.com
CHEMCOMEX Praha
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
Westinghouse Electric Company
http://www.surao.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS ▼

Časopis ENERGETIKA
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
AtomInfo.cz

UDRŽÍME KVALITU KNOW-HOW A KONKURENCESCHOPNOST V JADERNÉ ENERGETICE?

Program konference NE•RS 2015
8:30     registrace a výdej konferenčních materiálů
dopolední sekce
9:00      Jiří MAREK – předseda NERS 2015, zahájení konference, úvodní slovo a představení moderátora Václava DOSTÁLA
9:25 – 10:40
            Jan MLÁDEK – ministr průmyslu a obchodu
            Lenka KOVAČOVSKÁ – náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku
NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN JADERNÉ ENERGETIKY – NÁSTROJ K ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ STABILITY DODÁVEK ELEKTŘINY A UDRŽENÍ NAŠÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
            Petr ZÁVODSKÝ – ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren, ČEZ, a.s.
PLÁN VÝSTAVBY NOVÝCH JADERNÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ MILNÍKY JEHO ÚSPĚŠNÉ REALIZACE
            Pavel JANÍK – Managing Director, Westinghouse Electric Czech Republic
KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ: PŘIROZENÝ MOTOR ROZVOJE JADERNÉHO KNOW-HOW
10:40 – 11:00   moderátorovo shrnutí, řízená diskuse
11:00 – 11:15   přestávka
11:15 – 12:30
            Jean-André BARBOSA – regionální ředitel pro Střední a Východní Evropu, AREVA Czech Republic 
AREVA NUCLEAR EXPERIENCE FOR ADVANCED SOLUTIONS 
            Zdeněk ŠÍMA – jednatel, Rosatom Central Europe
NUCLEAR POWER - GLOBAL CHALLENGES AND PARTNERSHIP FOR EUROPE           
            Ladislav MRAVEC – generální manažer, Národní strojírenský klastr, z.s.
STROJÍRENSKÝ KLASTR – JAK UDRŽET DOMÁCÍ KNOW-HOW PRO VÝSTAVBU NOVÝCH JADERNÝCH BLOKŮ
12:30 – 12:45 – 14:00   moderátorovo shrnutí, řízená diskuse, společný oběd
odpolední sekce
14:00    Jiří MAREK – předseda konference, moderátor odpolední sekce – představení tezí panelové diskuse: ROLE PŘEDNÍ A ZADNÍ ČÁSTI PALIVOVÉHO CYKLU V OPTIMALIZACI EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI A BEZPEČNOSTI JADERNÉ ENERGETIKY
14:20     s krátkými příspěvky vystoupí a panelové diskuze se zúčastní: 
      •      Jiří SLOVÁK – ředitel, Správa úložišť radioaktivních odpadů
              – aktuální úkoly přípravy hlubinného úložiště a souvislosti s přijatelností jaderné energetiky  
      •      Vladimír SLUGEŇ – podpredseda Rady správcov Národného jadrového fondu SR, profesor, STU Bratislava 
              – Národný jadrový fond – nástroj garance nejlepších řešení v oblasti radioaktivních odpadů a vyřazování jaderných elektráren z provozu
      •      Radek ŠKODA – akademický pracovník Ústavu energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze  
              – optimalizace paliva a tvorby radioaktivních odpadů – co je důležité?
      •      Jiří ZÝBAL – reaktorový fyzik, Jaderná elektrárna Dukovany, ČEZ, a.s.
              – ovlivňuje ekonomiku výroby elektřiny v JE tvorba radioaktivních odpadů?
      •      Radek TRTÍLEK – ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, ÚJV Řež, a.s.  
              – tvorba radioaktivních odpadů na jaderné elektrárně a možnosti jejich minimalizace a likvidace
16:25     shrnutí panelové diskuze moderátorem a pozvání k networkingu
             společenský večer – networking
18:00     ukončení konference